Erişkinlerde Şaşılık


Erikinlerin %1'inde aılık görülebilmektedir. Bunların çou çocukluktan beri bulunan aılık vakalarıdır. Eer erikin bir kiide sonradan aılık meydana geldiyse diyabet, tiroid hastalıı, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, çeitli enfeksiyonlar, tümörler, zehirlenmeler, travma, myastenia gravis, beyin tümörleri yada felçler aratırılmalıdır.


Erikinde bulunan aılıın belirtileri nelerdir?

Çocukluktan beri aılık bulunuyorsa çok az belirti bulunabilmektedir. Ancak ileri yalarda aılık oluursa en sık görülen belirti çift görme olacaktır. Bazı erikinlerde gözde arı, baarısı, baı sürekli belli bir yöne eik tutmak gibi belirtiler bulunabilir. Dıa kayma bulunan çocuk ve erikinler güneııının altında tek gözlerini kapatmayı tercih ederler.

Çift görmenin sebebi nedir?

Çocukların aksine erikinler yanlıyöne bakan gözden gelen görüntüyü yok sayamazlar ve bu çift görmeye neden olur. Bunun tedavisi tek gözün kapatılması ya da gözlerin tekrar ameliyatla doru pozisyona getirilmesiyle salanır.

Erikinde aılık tedavisi nasıl yapılır?

Öncelikle nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. aılık tedavisinde gözlük kullanımının yanı sıra özel aletlerle yapılan kaymanın düzeltilmesi tedavisi, kapama tedavisi, çeitli damlalarla, ilaçla ( botox ) tedavi ve cerrahi tedavi uygulanabilir.

Göz egzersizleri: Konverjans yetmezlii adı verilen okuma ya da çalıırken gözün yeterli çalımaması gibi özel durumların tedavisinde kullanılır.

Prizmalı gözlükler: Küçük kaymaların tedavisinde kullanılır. Çift görmenin azalmasını salar.

Enjeksiyon: Bir kaç ay boyunca enjekte edildii kası felç eden bir ilacın ( botox) kullanılması esasına dayanır. Seçilmivakalarda faydalı olan bir yöntemdir. 

NeuroVisionBirincil görme korteksinde görmeden sorumlu nöronların etkili görsel ile uyarılması sayesinde, kritik yaşlardan sonra da, beyindeki görsel işlemlemenin artırılması mümkündür. Neurovision tedavisi; göz kaslarını gevşetmeye yönelik göz egzersiz programlarının aksine, klinik ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve FDA onaylıdır. Neurovision seansları esnasında, bir dizi görsel uyarmalar ve tekrarlanan görüntüler ile beyin eğitilir ve görsel işlemlemenin arttırılması sağlanır. Görmeyi geliştirebilmek ve daha iyi görmemizi sağlayabilmek için neurovision, kişinin performansını sürekli olarak analiz eder ve kişiye özel eğitim seanslarını hazırlar. Neurovision; ek ameliyat, ilaç veya yan etki olmadan daha iyi görebilmeniz için beyninizi eğitir

Yorumlar