Diyabet ve Katarakt

Katarakt; saydam olan göz merceğinin bu saydamlığını çeşitli nedenlerle kaybetmesi ve yerini opak-beyaz bir görünüme bırakması hastalığıdır.

Diyabetik katarakt ise, normalde yaşa bağlı bir hastalık olarak bilinen kataraktın, diyabetin etkisi ile ortaya çıkması durumudur.
Diyabetik katarakt olan hastalarda, loş ortamda normale yakın görmeye karşın ışıklı ortamda azalan ve ışıkların etrafında halkalar görme yakınması çoğunluktadır. Bu kişiler araç kullanırken, otomobil farlarından fazlaca etkilenirler. Bazen bu yakınma, normal oda aydınlatmasında ve loş ortamda iyi görebilen bir araç sürücüsü için ameliyat nedeni olabilir.
Diyabetik kataraktta özellikle ışıklı cisimlere bakarken ortaya çıkan görme bozukluğu dikkat çekicidir.
diyabet ve katarakt

Katarakt gelişimini önlemek mümkün mü?

Katarakta neden olabilecek pek çok hastalık, ilaç ve çevresel faktör mevcuttur. Ancak, katarakt gelişiminin en önemli nedeni yaşın ilerlemesidir. İlerleyen yaş, nasıl bazı insanları diğerlerinden daha erken ve daha fazla etkiliyorsa, katarakt da bazı insanlarda daha erken ve belirgin olarak ortaya çıkar, ama yaşlanma önlenemedikçe, kataraktın da önlenmesi mümkün görünmemektedir. Günümüzde henüz katarakt gelişimini engelleyecek veya bulanıklaşan lensi tekrar saydamlaştıracak tedavi yöntemi bulunamamıştır. Bu yüzden kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Göz içinde bulanıklaşan mercek, cerrahi operasyon ile dışarı alınır ve yerine "göz içi lens" takılır. Bu yöntem sayesinde hasta hem katarakttan hem de varsa kırma kusurlarından aynı anda kurtulabilir.

Diyabetik kişilerde katarakt iki kat sık görülür

Bazı hastalıklarda, özellikle de "Diyabet"te katarakt sıklığı artmaktadır. Diyabetli hastalarda hem yaşa bağlı katarakt daha erken ortaya çıkmakta, hem de yaşlılık kataraktından çok daha erken yaşlarda diyabete bağlı katarakt görülmektedir. Diyabetli hastalarda hastalık süresi, kan şekeri kontrolü ve yaş, katarakt gelişiminde etkilidir. Gelişiminde çok sayıda faktörün etkili olduğu kataraktın, önlenmesi de buna bağlı olarak güçleşmektedir. Ancak, diyabet hastalarında iyi kan şekeri kontrolü kataraktın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Yorumlar